home
Delen
moderne dementiezorg
Online
BESTELLEN

In het boek Handig bij dementie, minder geheugen, meer gevoel staat het toenemende gevoels- en emotieleven van mensen met dementie centraal. U leest het goed: het gevoels- en emotieleven gaat in de loop van het dementieproces meestal beter functioneren! Hoe komt dit en wat betekent dit? U leest het in dit praktische boek.

Om het anders te zeggen, mensen met dementie kunnen dingen steeds lastiger beredeneren. Ze doen dingen steeds meer op hun gevoel, hun intuïtie. Omdat de hersenonderdelen die het gevoels- en emotieleven regelen verhoudingsgewijs minder worden aangetast door de dementie, wordt de beperking van aangetaste hersenonderdelen automatisch gecompenseerd door de intuïtie, het gevoel. Dat heeft vergaande gevolgen voor onder andere activiteiten, communicatie, inrichting van ruimtes, samenwerking van de persoon met dementie met familie en zorgverleners.

Het boek is primair voor familie geschreven, maar de vernieuwende informatie is ook voor beroepskrachten van groot belang bij hun werk. 

Het boek bevat ook enkele meer politieke boodschappen, zoals het daadwerkelijk mogelijk maken van langer thuis wonen, meer terughoudendheid bij de toediening van gedragsbeïnvloedende medicatie en veel minder mensen met dementie 'opgesloten' achter deurcodes.

Alzheimer Nederland heeft haar naam verbonden aan dit boek. Het voorwoord is geschreven door Gea Broekema, directeur van Alzheimer Nederland. Per verkocht exemplaar van dit boek gaat € 1,- naar Alzheimer Nederland, onder andere voor onderzoek.

Via deze site bestelt u het boek bij de schrijvers zelf.

Het boek heeft een harde cover, is fullcolor gedrukt en bevat vele foto's en toelichtende illustraties.

omslag
Handig bij dementie

Auteurs: Ruud Dirkse, Lenie Vermeer
Uitgeverij: Kosmos
Prijs: € 25,99

”dementie is niet alleen maar achteruitgang”

Reserveringsformulier - ‘Handig bij dementie’
U kunt het boek 'Handig bij dementie' bestellen via het onderstaande formulier. Het boek wordt dan binnen 24 uur samen met de bijbehorende factuur aan u opgestuurd. Het boek heeft een harde cover en kost € 25,99.

'Handig bij dementie' is het derde boek in de reeks Moderne Dementiezorg. Het eerste boek 'Had ik het maar geweten' is uitgegroeid tot het best verkochte boek over dementie. Het is opgebouwd rond 100 praktische tips en is een compleet basisboek voor familie en zorgverleners.

Het tweede boek in de reeks gaat helemaal over het lerend vermogen van mensen met dementie en heeft als titel '(Op)nieuw geleerd, oud gedaan'. Het boek bevat naast uitleg ook 67 uitgebreide praktijkverhalen.

In is een nieuw boek verschenen, opgebouwd rond persoonlijke brieven van ervaren dementiepatiënten die goed hebben leren omgaan met de ziekte. Dit boek heeft als titel 'Ik heb dementie'.

U kunt ook deze andere boeken hieronder bestellen.

Specifieke opmerkingen/aandachtspunten in verband met adressering van de factuur kunt u hieronder aangeven bij 'opmerkingen'.
JA, ik wil hierbij graag het boek 'Handig bij dementie' reserveren:
De heer/mevrouwdhr. mevr.*
Voornaam*
Achternaam*
Straat + huisnr*
Postcode/plaats* *
Land
Telefoonnummer*
E-mail-adres*
Aantal exemplaren*
 
Extra bestellingen:
exemplaar(en) van Had ik het maar geweten [€ 15,00]
exemplaar(en) van (op)nieuw geleerd, oud gedaan [€ 23,99]
exemplaar(en) van Ik heb dementie [€ 20,50]
exemplaar(en) van Kookboek bij dementie [€ 25,99]
 
Opmerkingen